top of page

Acerca de

Pallreoler.jpg

Pallereoler

Konvensjonelle pallreoler er den mest brukte lagringsmetoden for paller og annet stort gods. Det finnes for øvrig flere andre typer pallreoler som eks, dypstablingsreoler, gjennomgangsreoler, smalgangsreoler, kranlager, mobile pallreoler og orbiter. Hvilken type avhenger av hvilke typer produkt som skal lagres og det blir også tilpasset truckmateriellet man har tilgjengelig. Det mest vanlige er å bruke en såkalt skyvemasttruck, og da trenger man vanligvis en avstand på mellom 3 og 3,4 meter mellom reolene. Reolene leveres i høyder fra 2,5 til 12 meters høyde.

Kan skreddersys med:

  • Direkte tilgang til alle lokasjoner

  • Lav investering

  • Fleksibel lagring og håndtering

  • Stort omfang av tilbehør

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et
uforpliktende tilbud på et av våre mange produkter.

bottom of page