top of page

Salgsbetingelser

Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og kan medføre pristillegg.

Leveringsbetingelser

Dersom ikke annet er angitt kommer frakt fra våre leverandører i tillegg til oppgitte priser. Man må sende samlet bestilling eller ringe 947 85 833 for å få de samlet. Alle varer blir sendt med varetransport,  så det er viktig at alle ordrer inneholder leveringssted og telefonnummer til kontaktperson på stedet.

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 10 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 5 % per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring eller inkasso påløper et gebyr i henhold til gjeldende forskrift om gebyr iht. inkassolovens §§ 19 og 20.

Varens anvendelse

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

Ansvar

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.
Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

 

Skaffevarer

Skaffevarer/ bestillingsvarer er ikke en del av vårt ordinære sortiment og kan derfor ikke returneres. Det må påregnes noe lengre leveringstid på skaffevarer/ bestillingsvarer, enn varer vi allerede har på lager.  

 

Restvarer

Disse varene blir ikke slettet, men blir automatisk levert når vi får varer inn på vårt lager.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et
uforpliktende tilbud på et av våre mange produkter.

bottom of page